Monday Aug 08, 2022

การขนส่งของจากจีนทางเรือ

ขนส่งจากจีน

ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่สั่งซื้อสินค้าจากจีนเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ และใช้บริการ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย ส่วนใหญ่มักขนส่งจากจีนทางเรือ (Sea Freight) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น แถมยังสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน จึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและไม่ได้เป็นสินค้าเร่งรีบเนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการขนส่ง 

อย่างไรก็ตามการขนส่งจากจีนมาไทยนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการขนส่งจากจีน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถวางแผนการดำเนินงานและสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขนส่งสินค้าได้ทั้งหมด ซึ่งการขนส่งจากจีนจะขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. หลังจากผลิตและจัดเตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตจะทำการติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) หรือสายการเดินเรือ (Shipping Line) เพื่อทำการจองระวางเรือขนส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง 
  1.  เมื่อได้รับใบยืนยันการจองระวางเรือ (Booking Confirmation) จากบริษัทตัวแทนขนส่งหรือสายการเดินเรือที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งออกนั้นไปยังท่าเรือต้นทาง 
  1.  ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกจะมีหน้าที่ดำเนินการผ่านพิธีทางศุลกากรขาออกทุกครั้ง โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกของหรือชิปปิ้ง (Customs Broker) ให้ดำเนินการแทนได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วนและเรียบร้อย  
  1. เมื่อสินค้ามาถึงที่ท่าเรือต้นทาง (Port of Loading) สายการเดินเรือ ที่ใช้บริการจะยกตู้สินค้าขึ้นเรือและออกใบตราส่งสินค้า (Bill of Loading) ให้กับผู้ส่งออก เพื่อยืนยันการได้รับสินค้า แล้วเรียกเก็บค่าบริการ (Freight and Local Charges) จากผู้ส่งออก 
  1. เมื่อเรือบรรทุกสินค้าเดินทางไปถึงท่าเรือปลายทาง (Port of Discharge) สายการเดินเรือจะยกตู้สินค้าลงจากเรือบรรทุก จากนั้นผู้นำเข้า (Importer) จะเป็นผู้ทำการติดต่อกับสายการเดินเรือนั้นเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง (Local Charges) พร้อมกับนำใบตราส่งสินค้า ที่ได้รับจาก Shipper นำไปเปลี่ยนเป็นใบตราส่งสินค้า (Delivery Order) กับสายการเดินเรือเพื่อใช้ในการนำสินค้าออก 
  1. ผู้นำเข้าสินค้าจะเป็นผู้ดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าและชำระภาษีอากรขาเข้า โดยทำการบันทึกข้อมูล เอกสารสำคัญที่ใช้ในการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่าน Service Counter  
  1. หลังจากผ่านพิธีทางศุลกากรขาเข้าแล้ว ผู้นำเข้านำใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร และใบปล่อยสินค้า (Delivery Order) ไปปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้า จากนั้นเตรียมรถสำหรับขนส่งสินค้าไปยังสถานที่หรือโกดังของผู้นำเข้า  
  1.  เมื่อรับสินค้ามาถึงสถานที่หรือโกดังแล้ว ผู้นำเข้าจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและความเรียบร้อยก่อนเซ็นรับสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการส่งออกและนำเข้าสินจากต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ได้แก่ 

นี่ก็เป็น 8 ขั้นตอนที่จะทำให้การขนส่งจากจีนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากคุณกำลังมองหาช่องทางที่จะนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ก็ลองดูและศึกษาวิธีการ หรือทางที่ง่ายคือติดต่อผ่าน Shipping ที่สามารถดูแลให้คุณทุกขั้นตอน 

editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to Top