Monday Aug 08, 2022

ทำความรู้จักกับเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ

เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ มีหน้าที่วัดค่าฝุ่นละอองและจำแนกประเภทของฝุ่นละอองในอากาศ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การแพทย์ ห้องปฏิบัติการ สามารถนับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 0.1 ไมครอน

บทบาทสำคัญของเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ มีการวัดค่าจำแนกและวินิจฉัย โดยกำหนดความไวต่อฝุ่นจากขนาดของอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ ทั้งแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในห้อง Cleanroom, โรงงาน Semiconductor, จอแสดงผล, Hard disk storage ซึ่งเป็นที่รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มคุณภาพอากาศและการเพิ่มผลผลิต สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด

หลักการทำงานของเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศทั้ง 3 แบบ

  • แบบอินฟราเรด

จะเป็นเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศรุ่นเก่าที่พบได้ตามบ้าน ราคาไม่แพง หลักการทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านท่อที่มีปลายด้านหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์ เมื่อฝุ่นเคลื่อนผ่านลำแสงก็จะปิดกั้นแสง ให้จางลง ตัวเซ็นเซอร์ก็จะตรวจพบการจางลงของแสงกับฉากรับ ทำให้นับจำนวนจุดที่แสงจางลงได้ว่าเป็นปริมาณฝุ่นเท่าใด 

  • แบบ Beta Attenuation Mass Monitoring

เป็นเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศรุ่นมาตรฐานที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน มีขนาดใหญ่ ราคาสูง ติดตั้งตามสถานที่ราชการต่างทั่วโลก หลักการทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านแผ่นกรอง ฝุ่นที่ติดมากับอากาศก็จะถูกแผ่นกรองจับเอาไว้ จากนั้นก็ฉายรังสีเบตาไปที่แผ่นกรอง ฝุ่นบนแผ่นกรองจะดูดซับรังสีเบตาไว้ ทำให้เครื่องอ่านอีกด้านหนึ่งของแผ่นกรองรับรู้ได้ จากนั้นก็ใช้ระบบคำนวณปริมาณฝุ่นออกมา โดยสามารถแยกแยะได้ว่าฝุ่นทีติดเครื่องกรองเป็นฝุ่นชนิดไหนขนาดเท่าใดความหนาแน่นเท่าใด ดีกว่าแบบอินฟราเรดมาก

  • แบบแสงเลเซอร์

เป็นเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มีการใช้งานทั่วไปในระยะหลังๆ มีขนาดเล็กกว่าและไม่ต้องคอยเปลี่ยนแผ่นกรองให้สิ้นเปลือง หลักการทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านท่อที่กำหนดปริมาณอากาศ โดยพัดลมดูดจากปลายอีกด้าน แล้วยิงแสงเลเซอร์ในแนวตั้งฉาก จากนั้น Photometer จะตรวจจับการกระเจิงแสง วิธีนี้ทำให้สามารถวัดฝุ่นได้ดีไม่ต่างจากชนิด Beta Attenuation Mass Monitoring ที่อธิบายไปด้านบน มีขนาดเล็กกว่าและไม่ต้องคอยเปลี่ยนแผ่นกรองให้สิ้นเปลือง

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีความต้องการของผู้ใช้แพร่หลายกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จึงเป็นโอกาสสำหรับบผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ หรือ เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ได้เป็นอย่างดี

editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to Top