Monday Aug 08, 2022

อุปกรณ์ในการดูแลสวนบริเวณบ้านสำหรับคนที่ชอบการจัดสวน

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์การจัดสวน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ใช้ในการดูแลสวนอยู่แล้วหล่ะก็…ในบทควานี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “อุปกรณ์ในการดูแลสวนบริเวณบ้านสำหรับคนที่ชอบการจัดสวน” เป็นงานที่จะต้องมีทั้งศิลปะและแนวคิดของการจัดแต่งสวนมาใช้ควบคู่กันไป จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ 8 อุปกรณ์สำหรับดูแลสวน 1. จอบขุดดิน เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการเตรียมดิน ในการเรียนวิชางานเกษตรนั้นเราจะเน้นการทำการเกษตรแบบง่าย ๆ ไม่ใช้ เครื่องมือขนาดใหญ่ ฉะนั้นเราจะต้องใช้จอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติ จอบสำหรับการขุดดินและพรวนดิน ในเรื่องของการดูแลสวนแล้วนั้นจอบขุดดินก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลูกต้นไม้หรือพรวนดินให้กับต้นไม้ หรือแม้กระทั่งการขุดดินเพื่อนำไปใช้ 2. ถังและบัวรดน้ำ ใช้สำหรับรดน้ำพืชที่เราปลูกในพื้นที่น้อย ๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการดูแลต้นไม้และดอกไม้คือน้ำ การให้น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นการคงความสดชื่นและเขียวขจีให้กับพันธุ์ไม้ที่อยู่ภายในสวนเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการรดน้ำและให้น้ำแก่ต้นไม้และดอกไม้ภายในสวนก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายรดน้ำได้ทั่วถึง 3. เสียมพรวนดิน มีหน้าที่ขุดหลุม ขุดดิน และพรวนดิน วิธีดูแล ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม 4.กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ใช้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 นิ้ว ที่เป็นไม้เนื้ออ่อน และไม่สามารถตัดด้วยมีดได้สะดวก กรรไกรสำหรับการตัดแต่งพุ่มไม้และทรงพุ่มไม้ ถือว่าเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์สำหรับนักแต่งสวนเพราะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายประเภท ทั้งในเรื่องของการตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งพุ่มไม้ หรือแม้กระทั่งการเล็มหญ้าก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน นักจัดแต่งสวนจะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลายๆ ด้าน 5.ส้อมพรวน มีหน้าที่พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นพืช วิธีดูแล ล้างให้สะอาด […]

Back to Top