Monday Aug 08, 2022

ปูนกาว ต่างจากปูนทั่วไปอย่างไร

ในการสร้างบ้าน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปูกระเบื้อง นอกจากจะทำให้บ้านดูแลง่ายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านด้วย การเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับบ้าน จะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบ้านได้มากทีเดียว และสิ่งที่จะทำให้กระเบื้องสวยงาม แข็งแรงได้ ก็คือ กาวซีเมนต์ TOA ที่จะเป็นตัวยึดกับกระเบื้องและพื้นให้ติดกัน  ซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะใช้เป็นปูนซีเมนต์ธรรมดาเท่านั้นในการปูกระเบื้อง แต่ตอนนี้ช่างทุกคนต่างเปลี่ยนมาใช้เป็นปูนกาวแทบทั้งหมด เพราะมีคุณสมบัติที่ตรงกับงานปูกระเบื้องโดยเฉพาะ ความแข็งแรงและความสะดวกสบายในการใช้งานต่างกัน เพื่อให้ทุกคนรู้จักเกี่ยวกับปูนกาวมากขึ้น เราจะมาดูความแตกต่างไปพร้อมๆ กัน  ความแตกต่างของปูนกาว กับปูนทั่วไป  ในการใช้งานปูนซีเมนต์แต่ละครั้ง เราจะต้องทำการตวงส่วนผสมคือปูน ทราย และก็น้ำก่อนเสมอ เพื่อให้เหมาะกับงานปูกระเบื้อง ซึ่งถ้าหากตวงไม่ดี ประสิทธิภาพการยึดเกาะก็จะด้อยลงไปด้วย ทำให้กระเบื้องที่ปูบางครั้งก็หลุดออกมา ต้องมาซ่อมใหม่อีกเรื่อยๆ  แต่สำหรับปูนกาว หรือจะเรียกกันอีกอย่างว่ากาวซีเมนต์ก็ได้ ส่วนผสมหลักของปูนกาวก็จะมีปูน ทราย และน้ำเช่นกัน แต่ความแตกต่างก็คือ ปูนกาวจะมีการผสมสารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเข้ามาด้วย ให้ตรงกับลักษณะการใช้งานของงานแต่ละประเภท เช่น บางชนิดมีคุณสมบัติแห้งช้า บางชนิดแห้งเร็ว เป็นต้น   สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเลือกซื้อปูนกาว  1.ใช้กับกระเบื้องขนาดไหน  ที่ต้องดูว่าเป็นกระเบื้องขนาดเล็กหรือใหญ่ เนื่องจากว่าความยากง่ายในการปูแตกต่างกัน ถ้าเป็นกระเบื้องขนาดเล็ก ก็จะปูง่าย ไม่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้น กาวซีเมนต์ TOA ที่เลือกใช้จะต้องเป็นชนิดที่แห้งเร็วเป็นพิเศษ แต่ถ้าเป็นกระเบื้องขนาดใหญ่ ก็ควรใช้ปูนกาวที่แห้งช้า เพราะจะปูยาก และเพื่อให้มีเวลาในการปรับแต่งให้เขารูปเข้ารอยด้วย  2.ปูพื้นหรือปูผนัง  ปูนกาวสำหรับปูกระเบื้องจะมีชนิดที่ปูพื้นและปูหนังด้วย ความแตกต่างของปูนกาวสองแบบนี้ก็คือ ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่แตกต่างกัน […]

Back to Top